Mutualia, assessoria en prevenció 

Dins del nostre compromís amb la Prevenció, des de la Assessoria de Prevenció de Mutualia desenvolupem activitats a favor de les nostres empreses associades, els seus treballadors i treballadores, així com per autònomes i autònoms adherits, que s'inclou dins de la cobertura d'accident de treball que dispensem.

Més informació a www.mutualia.eus