Metodología

Les activitats educatives s'imparteixen en modalitat 100% online.

Cada activitat té assignat un temps durant el qual es mantindrà obert. Des del moment en què l'alumne accedeix al curs en el qual està inscrit, s'inicia el temps assignat, i l'alumne ha de finalitzar-dins del temps establert.

La metodologia d'aprenentatge es fonamenta en la lectura i comprensió dels continguts publicats al campus i en la valoració dels coneixements adquirits mitjançant exercicis i proves d'avaluació.

Es requereix superar exercicis o proves d'avaluació per poder aconseguir el certificat acreditatiu de l'activitat educativa. L'alumne comptarà amb un tutor amb el qual poder contactar per resoldre els seus dubtes.

Un cop finalitzada l'activitat educativa, s'expedirà el certificat d'aprofitament per a l'alumne.

Els cursos bàsics que oferim estan dirigits a aquells treballadors / es, empresaris / es i autònoms / es que van a assumir les funcions preventives de l'empresa mitjançant la modalitat de treballador assignat o assumpció per l'empresari, i com a complement a la plataforma Prevención10.

Un cop finalitzada l'activitat educativa, s'expedirà el certificat d'aprofitament per a l'alumne.

En el catàleg es poden veure les diferents activitats educatives disponibles. Si està interessat en realitzar alguna d'elles, t'has d'inscriure des de cadascuna de les activitats.

Recorda que per inscriure-s'hi cal estar associat a Mutualia en el moment de realitzar la inscripció.