Metodoloxía

As actividades educativas impártense en modo 100% en liña.

A cada actividade atribúeselle un tempo durante o cal permanecerá aberto. A partir do momento en que o alumno accede ao curso no que está matriculado, comeza o tempo asignado e o alumno deberá finalizalo no tempo establecido.

A metodoloxía de aprendizaxe baséase na lectura e comprensión dos contidos publicados no campus e na avaliación dos coñecementos adquiridos mediante exercicios e probas de avaliación.

É necesario superar exercicios ou probas de avaliación para poder obter o certificado acreditativo da actividade educativa. O alumno contará cun titor para contactar para responder ás súas preguntas.

Unha vez rematada a actividade educativa, emitirase o certificado de realización do alumno.

Os cursos básicos que ofrecemos están dirixidos a aqueles traballadores, empresarios e autónomos que asumirán as funcións preventivas da empresa a través da modalidade de traballador asignada ou asumida polo empresario e como complemento á plataforma de prevención10.

Unha vez rematada a actividade educativa, emitirase o certificado de realización do alumno.

No catálogo podes ver as diferentes actividades educativas dispoñibles. Se estás interesado en facer algunha delas, debes rexistrarte en cada unha das actividades.

Lembre que para rexistrarse debe estar asociado a Mutualia no momento do rexistro.